• Home
  • Monthly Archives: Февраль 2015

Month : Февраль 2015

Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

Забони форсии дарй — забони адабй ва давлатй

14umnet
Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Ҳофизи Шерозӣ, таърихшиносону ҷуғрофидонҳои араб ва бисёр дигарон забони адабии асрҳои IX-XV тоҷикиро порсӣ, форсӣ, порсии дарӣ, форсии дарӣ ва дарӣ
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

НИЗОМНОМАИ Суруди Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон

14umnet
I. Суруди Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона, ифодагари дӯстии пойдори ҳамаи халқу миллатҳои кишвар мебошад. Эҳтироми воло ва донистани
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

НИЗОМНОМА Дар бораи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

14umnet
1. Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 2. Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон матои росткунҷаест, ки дар рӯи он се рахи рангаи
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

НИЗОМНОМА Дар бораи Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

14umnet
1. Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 2. Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст аз тасвири тоҷи тансиқшуда ва нимдоира аз
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

Танзими макроиќтисодии системаи пули-ќарзи.

14umnet
Сиёсати пулию ќарзї (монетарї) гуфта, маљмўи чорабинињои давлатиеро меноманд, ки дар бахши пулию ќарзї ба хотири таъмини тараќќиёти мўътадили иќтисодї андешида мешаванд. Ин гуна сиёсатро
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

Бозори ќоѓазхои ќиматнок.

14umnet
Бозори ќоѓазњои ќиматнок яке аз шаклњо ва ќисматњои маъмули бозори сармоя буда, барои њамаи субъектњои иќтисодї сарчашмаи асосии захирањои сармоягузорї ба њисоб меравад. Пайдоши бозори
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

Бонкхо, намудхо ва вазифахои онхо.

14umnet
Идоракунии ќарз тавассути муассисањое сурат мегирад, ки дар маљмўъ онњоро низоми ќарзї меноманд. Низоми ќарзї гуфта, маљмўи муассисањои ќарзию молиявиеро меноманд, ки вазифаи љамъоварї ва
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

Мохият, вазифа ва шаклхои ќарз.

14umnet
Љараёни такрористењсоли љамъиятї гардиши доимии маблаѓњои пулиро таќозо менамояд ва њангоми такрористењсол маблаѓњои пулии баъзе истењсолкунандагон муваќќатан озод мемонад, аммо дигар гурўњи истењсолкунандагон бинобар мањдуд

Login

X

Register