• Home
  • Monthly Archives: Март 2015

Month : Март 2015

Информатика Мақолаҳои Тоҷикӣ

Рамзхои махсуси дар клавиатура ќайднашуда

14umnet
Дар редактори Wordимконияти дар матн љойгир кардани рамзњои њуруфи барќароршуда, дар клавиатура ќайд нашудааст, мављуд аст. Масалан, рамзњое монанди њарфњои алифбои юнонї, тиреи кутоњ ва
Информатика Мақолаҳои Тоҷикӣ

​Ташкилиёби тахриркунии формулахо.

14umnet
Ташкилиёбї тањриркунии формулањо. Барои дохилкунї ва редактиронии формулањои математики дар Wordредактори махсус – редактори формула мављуд аст. Барои ин аввал командаи Вставка uОбъект – ро
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

​Муносибатхои мехнати дар фирма

14umnet
Мувофиќи ќонунгузорињо корхона барои риоя кардани манфиати љомеаву шањрвандон, ќонунњову њифзи муњити атроф, афзун гардондани боигарии корхонаю сарвати љамъият, баланд бардоштани самараи истењсолот ва оќилона
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

​Фирма хамчун шахсияти хуќуќи

14umnet
Хангоми гузариш ба иќтисоди бозорї таъсир ва бунёд гардидани бисёрукладї, масъалаи таъмин кардани њуќуќи соњибкорї, шароити танзими муносибатњои дохилї ва бурунмарзї, ташкили сохтори иќтисодї ва
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

​Принсипхои фаъолияти хочагидории фирма

14umnet
Фаъолияти корхона, хоњ нохоњ бо принсипњои иќтисоди бо-зорї (интихоби озодонаи намуд ва шакли фаъолият, баробарњу-ќуќии субъектњои бозорї тибќи шаклњои гуногуни моликият, нархмуќарраркунии озод, худтанзимкунии фаъолияти
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

​Вазифа ва омилхои муайянкунандаи фаъолияти фирма

14umnet
Новобаста аз сирати мансубият ба ин ё он шакли моликият, њаљму меъёр, миќдори тавлиди неъматњову адои хизмат, њар як корхона барои иљрои вазифа ва маќсади

Login

X

Register