​Намунаи анкетаи пурсишномаи панели.

Намунаи анкетаи пурсишномаи панели. Бо мақсади инкишоф додани истеҳсоли саноати маҳали ва қонеъ гардонидани талаботи аҳолии…

​Раъйпурсии панели

Раъйпурсии панели. Дар навбати аввал мафҳуми панел ба худ маънои гуруҳи муайяни одамон ё компанияҳоро дар…

​Раъйпурсии телефони

Раъйпурсии телефони. Ин намуди раъйпурси чунин беҳбуди дорад, ки ахбор шахсан ва дар муддати хеле кутоҳ…

​Раъйпурсии шахси

Раъйпурсии шахси бо мақсади чамъоварии ахбори зарури ба воситаи шахсон суҳбат намудан аз чониби шахсони мутасадди…

​Тарзу усулхои гузаронидани тадкикотбарии маркетинг.

Вакте, ки сухани дар бораи усулхои тадкикотбарии маркетинг меравад, бояд намудхои онро чудо намуд. Се намуди…

​Зинахои гузаронидани тадкикотбарии маркетинг ва самтхои асосии он.

Чараёни гузаронидани тадқиқотбарии маркетинги аз якчанд зинаҳои пайдарҳам иборат аст: Зинаи якум. Ҳалли натичаи тадқиқотбарии маркетинг…

Таткикотбарии маркетинг ва зарурияти он дар шароити муосир

Дар тадкикотбарии маркетинг мафхуми маълумот ва ахборот чой дорад. Маълумот – ин факту ракамхои омории корхонаю…

​Усулхои тахлили имконият ва хатархои бизнес

Усули муайянкунии имконият ва хатарњои бозорї бо усули тањлили ќудратнокї ва заифї монанд мебошад: 1.Номугўи бузургињое,…

​Унсурхои асосии имкониятхо ва хатархо дар бизнес

Имкониятњо ва хатарњо берун аз доираи идоракунии фирма ќарор дорад. Бинобар ин онњо њаммчун унсурхои берунаи…

​Ташкили маданият ва нуфузи ширкат

Муњити ташкилии иљтимои аз гурўњи одамон таркиб ёфтааст: роњбарият, зердастон, лидерони ѓайрирасмї, њамкорон. Ташкилї маданият аз…