​Банаќшагири ваќти кории робари ва санъати менечмент

Банаќшагири ваќти кории робарї ва санъати менељмент Наќша: 1.Инкишофи иќтисоди масъулият 2.Идоракунии ваќт 3.Банаќшагирии ваќти фардии…

​Хусусиятхои ичтимои демографии, ќобилият ва рафтори кормандон

Хусусиятхои ичтимои демографии, ќобилият ва рафтори кормандон Нақша: 1. Демография ҳамчунилм. Демогеография 2.Таъсироти анъана ва урфу…

​Рафтори шахс дар низоми идоракунї

Рафтори шахс дар низоми идоракунї Наќша: 1.Рафтори роњбар — менељер дар ташкилот. 2. Мењнати фикрї ва…

Коидахои идоракунии аз тарафи В. И. Ленин эчодшуда

Ќоидањои идоракунии аз тарафи В. И. Ленин эљодшуда: демократияи марказонида–ба хољагии халќ ва корхонањо додани мустаќилияти…

Асосхои Назарияи Шахсият

АСОСХОИ НАЗАРИЯИ ШАХСИЯТ 1.Шахсият ва маќоми он дар ташкилот 2.Баланд бардоштани сатњи худбањодињи ва худифодагири дар…

​Хусуснятҳои сорбсионии маҳсулотҳои хӯрокворӣ

Хусусиятҳои сорбсионӣ дар бораи қобилияти маҳсулотҳо оид ба ҷаббида гирифтани об, намнокӣ ва буғҳоро аз муҳити…

​Хусусиятҳои аксёбии маҳсулотҳои хӯрокворӣ

Хусусиятҳои аксёбии маҳсулотҳои хӯрокворӣ Ба хусусиятҳои аксёбии маҳсулотҳои хӯрокворӣ рангнокй, шаффофӣ, рефраксия ва аксёбии фаъолро дохил…

​Хусусиятҳои теплофизикии маҳсулотҳои хӯрокворй

Хусусиятҳои теплофизикии маҳсулотҳои хӯрокворй Хусусиятҳои электрофизикии дар бораи рафтори маҳсулотҳо дар майдони электромагнитй характеристика медиҳад. Ба…

​Хусусиятҳои теплофизикии маҳсулотҳои хӯрокворӣ

Хусусиятҳои теплофизикии маҳсулотҳои хӯрокворӣ Хусусиятҳои теплофизикй характер ва суръати ҷоришавии просесҳои гармшавй ё хункушавии маҳсулотҳоро меомӯзад.…

​Хусусиятҳои гаркиби механикии маҳсулотҳои хӯрокворй

Хусусиятҳои таркиби механикӣ ё чи хеле ки бо ибораи дигар хусусиятҳои реалогй меноманд дар бораи зиддияти…