• Home
  • Monthly Archives: Июль 2016

Month : Июль 2016

Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Васеъ шудани марзи аморати Бухоро дар солҳои 70-80-уми асри XIX

14umnet
Нақша: Вазъи мулкҳои шарқии аморат ва ҳуҷуми аввали амир Музаффар ба водии Ҳисор, Ҳуҷуми дуюми қӯшунҳои амир ба водии Ҳисор ва таслим намудани Ҳисор, Кӯлоб,
Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Таъсисёбии генерал-губернатории Туркистон ва оқибатҳои забти Осиёи Миёна аз ҷонибн Россия

14umnet
Таъснеёбии генерал-губернатори Туркистон ш ҳуқуқҳои номахдуди нахустин губернатори он генерал К.П.Кауфман. Оқибатҳои аз тарафи Россия забт шудани Осиёи Миёна: а) ҷиҳатҳои мусбат; б) ҷиҳатҳои манфӣ.
Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Итиходи минбаъдаи қӯшунҳои рус дар солҳои 70-80 асри XIX

14umnet
Нақша: Эъломияи Искандаркӯл ва ҳуҷуми қӯшунҳои рус ба мукобиля хонигарии Хева. Барҳам дода шудани хонигарии Хӯқанд ва ба ҷои он ташкил ёфтани вилояти Фарғона. Аз
Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Ҳуҷуми катъии кушунҳои рус ба Осиёи Миёна ва оқибатҳои он

14umnet
Нақша: Нахустин муҳорибаҳои байни Россия ва аморати Бухоро. Аз ҷониби русҳо забт гардидани Хуҷанд, Уротеппа ва Ҷиззах. Муҳорибаҳои охирини Россия ва Бухоро. Шартномаи 23 июни
Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Сабабҳо ва оғози сар даровардани қӯшунҳои рус ба Осиёи Миёна

14umnet
Нақша: Вазъи умумии мулкҳои Осиёи Миёна дар арафаи ҳуҷуми қӯшунҳои рус. Сабабҳои асосии аз тарафи Россия забт карда шудани Осиёи Миёна. Кӯшишҳои Россияи подшоҳӣ барои
Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Салтанати амир Шоҳмурод ва ислоҳотҳои он

14umnet
Нақша: Амир Шоҳмурод ва шахсияти вай. Сиёсати дохилии амир Шоҳмурод (таҳия ва татбиқи ислоҳоти молиявӣ, судй, маъмурй ва ҳарбӣ бо мақсади мустаҳкам намудани Ҳокимияти Марказй).
Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Парокандашавии давлати Ҷонён ва ба сари ҳокимият омадани сулолаи Мангития

14umnet
Нақша: Парокандагин сиёсии давлати Ҷокиён ва сусту нотавон гардидаии он. Ҳуҷуми ҳокими Эрон Нодиршоҳ ба Осиёи Миёна ва ба худ тобеъ намудани хонии Бухоро. Муҳаммад
Мақолаҳои Тоҷикӣ Т.Х.Точик

Ба сари қудрат омадани сулолаи Ҷониён (Аштархониён)

14umnet
Нақша: Вазъи сиёсии Осиёи Миёна баъди вафоти Абдуллохон (1598). Ба сари ҳокимият омадани Аштархониён ва ё Ҷониён. Таъмини нисбатан устувори ҳокимияти хонӣ дар давраи ҳукмронии

Login

X

Register