Мақолаҳои Тоҷикӣ Савол ва Чавоб

Барориш чист? ва дигар саволхо.

Барориш чист?

— Барориш ворвдсозии нишонаҳои пули ба муоми-

лот бароварда дар ҳамаи шаклҳояш мебошад.

Ҳуқуқи барориши пулҳои когази ва фулузиро кй

дорад?

— Ҳуқуқи барориши пулҳои қоғазй ва фулузиро

Бонки миллии Тоҷикистон дорад.

Қурби асъор чист?

— Ин арзиши воҳиди дар пули миллй, асъори хориҷй

ифодашуда мебошад.

Бозори асъор чист?

— Ин бозоре, ки дар он ҷо асъори мшшй ва хориҷи

фурӯхта мешавад.

Дар шароити бозори иқтисоди қурби асъори

миллиро кй муайян мекунад?

— Қурби асъори миллиро бозор дар асоси талабот ва

пешниҳодот муайян менамояд.

Бозори дохилии асъорро чиҳо дарбар мегиранд?

— Бонкҳои ваколатдор, бирҷаи асъор, нуқтаи мубо-

дилаи арз.

Related posts

Даромади пули, натурали ва муштарак

14umnet

Бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисодӣ бозоргонӣ

14umnet

Низоми қарзӣ ва ташкили он

14umnet

Leave a Comment

Login

X

Register