Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

Хайати кормандон (захирахои инсони).

Халли муамохои гуногуни такмили фаъолияти ширкат аз таъмини истехсолот ва раванди идоракунии кормандони баландихтисос вобаста мебошад. Њангоми тахлили функсияи захирахои инсонї талаб карда мешавад то ба чунин саволхо посух дод: фаъолияти љории доираи кормандонро чї гунна бањогузори бояд намуд ва дар оянда аз онњо чи талаб карда мешавад бояд муайян кард. Оё ширкат барномањои такмили ихтисоси кормандоро дорад? Дастгирии кормандон аз љониби ширкат вуљуд дорад ва барои чї? Дар корхона низоми бањодињии њайати кормандон амал мекунад ва чунин бањодињи кай гузаронида шуда буд? Дар корхона хавасмандгардонии самаранок ва раќобатпазир вуљуд дорад? Наќшаи преемственности рохбарият вуљуд дорад?

Тањлили хар як савол дар алоњидагї ва дар маљмуъ бањогузорї намудани сифати захирањои инсонї имкон медињад тарафхои иќтидории заифии дар минтаќаи функсионалии номбурдаи ширкат ошкор карда шавад ва чорахои муфид андешида шавад.

Related posts

​Рўйхати раќамнок ва маркирнок.

14umnet

Захирахои табии чист

14umnet

Хусусиятҳои табиатшиносии асри 21

14umnet

Leave a Comment

Login

X

Register