Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

Истехсолот

Гузаронидани тахлили мунтазами идоракунии истењсолот барои мутобиќшавии сохторњои дохилии ширкат ба тагйиротњои беруна ва тоб овардан ба мухити раќобатї ањамияти бузург дорад. Дар раванди гузаронидани тањлил бояд ба чунин саволњо љавоб гардонид: оё фирма метавонад нисбати ракибон истехсоли молу хизматхоро ба харољотхои камтарин ба роњ монад? Имконияти дастраси ба ашёву маводхои навро дорад? Оё ширкат аз молтањвилгари ягона вобастаги дорад ё ин, ки вариантхои дигар низ вуљуд дорад? Низоми харидкунї ба камкунии захирахои моддї ва тезонидани фурўш нигаронида шудааст? Оё ширкат метавонад ба бозорхое хизмат расонад, ки раќибон ољиз бошанд? Фирма низоми самараноки назорати сифатро доро мебошад? Ва ѓайрањо.

Related posts

​Системаи пул чист? Ва сиёсати пулию — қарзй чист?

14umnet

ОБЪЕКТҲО ВА ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ MS WINDOWS

14umnet

Системаи оператсионии LINUX

14umnet

Leave a Comment

Login

X

Register