Молия (хисоби бухгалтери)

Њолати молиявии ширкат дар бисёр мавридхо муайян менамояд, ки рохбарият кадом намуди стратегияро барои фаъолити минбаъда интихоб менамояд. Тахлили љузъии њолати молияви имкон медихад, њатто љихатхои иќтидорнокии заифии мављудбудаи ширкат ошкор карда шавад. Аз руи ќоида тахлил аз руи усули тафтиш (ревизия) гузаронида мешавад ва он нињоят кори мехнатталаб буда, љалби зиёди кормандонро талаб менамояд. Дар ин маврид кушиш бояд намуд, ки гузаронидани тафтиш ба фаъолияти муътадили он дар раванди гузаронидани тафтиш халал наросанад.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *