Нишондиҳандаҳои бозоргирӣ ва пардохтпазирии бонкҳои тиҷоратӣ

Нақша: 1. Мафҳум ва омилҳои муайянкунандаи бозоргирӣ, эътимодият ва пардохтпазирӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ. 2. Идоракунии бозоргирӣ…

Рафтори низоми бонкӣ ҳангоми бўҳронҳои молиявӣ

Нақша: 1. Тамоюли рушди низоми бонкӣ ҳангоми бўҳрони молиявӣ. 2. Таъсири бўҳрони молиявӣ ба сиёсати…

Инноватсияи бонкӣ

Нақша: 1. Мафҳум ва намудҳои инноватсияи бонкӣ. 2. Хусусиятҳои навоварии бонкӣ. 3. Тавсифи инноватсияи…

Фоиданокии бизнеси бонкӣ

Нақша: Фоиз ва меъёри фоида. Динамикаи мизони фоиз. Бонкҳо дар асоси ҳисоби тиҷоратӣ фаъолият мебаранд,…

Вазифа ва амалиётхои Бонки Миллии Чумхурии Точикистон

Вазифа ва амалиётҳои Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни ҶТ «Дар…

Ташкили раванди карздихи

Ташкили раванди қарздиҳӣ Раванди қарздиҳӣ ҷамъи амалиёти ба ҳам пайвастаест, ки аз пешниҳоди дархост барои гирифтани…

Кобилияти карздоркунии карзгиранда

Таҳти мафҳуми қобилияти қарзадокунии қарзгиранда имкониятҳои он оид ба иҷрои саривақтии ӯҳдадориҳои молиявӣ* ва барнагардонидани қарзу…

Фаъолияти бонкӣ ва самтҳои асосии фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ

Нақша:  1.Моҳият ва нақши бонкҳои тиҷоратӣ дар низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон.  2. Вазифаҳои бонк ҳамчун категорияи…

Нақши Бонки Миллӣ дар низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бонки миллии Тоҷикистон ягона бонки давлатии эмиссионӣ буда, соли 1991 дар заминаи Бонки давлатии собиқ Иттиҳоди…

Додани қарз ва назорати истифодаи он

Бонки миллии Тоҷикистон ягона бонки давлатии эмиссионӣ буда, соли 1991 дар заминаи Бонки давлатии собиқ Иттиҳоди…