Коидаҳои бархам додани бонк

То бархам додани бонки саҳомию тичорати, Бонки милли (маркази) чораҳои заруриро оид ба ислох кардани фаъолияти…

Воситаҳои пулии ҷалбшаванда

а) амалиёти амонати ва пасандози. Хусусияти ҳоси муассисаи боиси он аст, ки хамчун як корҳонаи тичорати,…

Воситаҳои хусусии бонк

Захираҳои карзии дар натичаи амалиёти пассиви ба вучудомадаи бонк, дар тарафи пассиви тавозуни (баланси) он дарч…

Захираҳои қарзи ва таснифи онҳо

Сарчашмаи асосии карзи бонки пеш аз хама маблагҳои пулии худи бонк аст. Бонкҳои саҳомию тичорати бо…

Муносибати бонки тиҷорати бо Бонки миллии Тоҷикистон

Вазифаи умумии танзими фаъолияти хар бонки тичорати дар чорчубаи сиёсати ягонаи пулию карзии Хукумати мамлакат ба…

Вазифаҳои асоси ва мақсади бонки тиҷорати

Вазифаҳое, ки бонки тиҷорати ичро менамояд, бо сатхи тараккиёти иктисодиёти мамлакат ва муносибатҳои бозори алокаманданд. Бинобар…

Ташкилотҳои молиявии ғайрибонки ва вазифаи онҳо

Ташкилотҳои молиявии ғайрибанки – шахсони хуқуқианд, аммо бонк намебошанд ва дар асоси ичозатномаи (литсензияи) Бонки милли…

Бонки миллии Тоҷикистон ва вазифаҳои он

Бонки миллии Тоҷикистон, бонки марказии бароришгар (эмиссиягар) ва захиравии Чумхурии Тоҷикистон буда, барои нигох доштани кобилияти…

Низоми бонкии Ҷумхурии Тоҷикистон дар замони ҳозира

Хар мамлакати мустакил, ки бо усулҳои иктисоди бозори амал менамояд ё ба ин бозор дохил шуда…

Таърихи пайдоиши бонкҳо дар Тоҷикистон

Низоми бонки дар каламрави Тоҷикистони имруза баъд аз таъсиси Чумхурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон огоз ёфт.…