Category : ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ

ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

Имтиёзҳо дар бахши андоз

14umnet
Имтиёзҳои дар бахши андоз афзалиятҳое, ки мутобиқи Кодекси андоз ё шартномаҳои байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои муқаррароти вобаста ба андозбандӣ мебошанд, ба гурўҳҳои алоҳидаи
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

Ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои вайрон намудани қонунгузории андоз

14umnet
Ҷавобга рии ҳуқуқӣ барои вайрон намудани қонунгузории андоз ин таҳти маҷбурияти давлати иҷро намудани ўҳдадориҳои андозбанди аз ҷониби ҳуқуқвайронкунанда мебошад. Ҳуқуқвайронкунии андоз — ин амали
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

Макромухити маркетинги

14umnet
Макромуњити маркетингї. Макро муњити маркетингї гуфта, ин гурўњи омилњои танзимшавандаеро меноманд, ки ба унсурњои низоми маркетингї бавоситаи унсурњои микромуњити он, таъсири худро мерасонад. Омилњои асосии
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

​Кодификация ва тараќќиёти прогрессивии хуќиќи байналхалќи

14umnet
Дар зери кодификацияи њуќуќи байналхалќї банизомдарори меъёрњои њуќиќи байналхалќие, ки бо субъектони њуќиќи байналхалќи ба амал бароварда мешавад. фањмида мешавад. Кодификация, меъёрњои амалкунандаи њуќуќи байналхалќиро
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

​Таснифоти меъёри хуќиќи байналхалќи.

14umnet
Меъёрњои њуќиќи байналхалќиро аз рўи якчанд асосњо таснифот мекунанд. 1.Аз рўи доираи амалкуниашон ба меъёри универсалї ва локалї таќсим мешаванд. 2.Бо тарзи ба танзимдории њуќуќи
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

​Мафхуми сарчашмахои хуќиќи байналхалќи.

14umnet
Истилоњи сарчашмаи њуќуќ дар ду мазмун истифода бурда мешавад; дар мазмуни моддї ва расмї. Дар зери срчашмањои моддї шароитњои модии њасти љамъият фањмида мешавад. Сарчашмаи
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

​НИЗОМИ ХУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌИ.

14umnet
Низоми њуќуќи байналхалќї мављудияти объективонаи робитаи тарафайни элементњои маќсаднокро мењисобанд, ки ба он: принципњои умумии эътирофгашта, меъёрњои њуќуќи байналхалќї, шартномавї ва одатию њуќуќї, ќарорњои маќомотњои
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

​ХУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ОММАВИ ВА ХУСУСИ, АЛОЌАМАНДИ ВА ФАРЌИ ОНХО.

14umnet
Доираи масъалаи њуќуќи байналхалќии оммавї аз хусусї дар адабиётњои њуќуќї фикрњои мухталиф вуљуд дорад. Як гурўњ олимон њуќуќи байналхалќии хусусимро ба њуќуќи байналхалќии оммавї якљо
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

​МАФХУМИ ХУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛКИ ВА ХУСУСИЯТИ ОН.

14umnet
Истилоњи «њуќуќи байналхалќї» аз тарафи умум дар асри ХIХ ќабул гашт, ки то ин давра истилоњи ќадимаињуќуќи римї «њуќуќи халќ»-њо истифода мешуд. Дар адабиётњои њуќуќии
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

​ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ ХУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌИ

14umnet
Доири пайдоиши њуќуќи байналхалќї фикрњои мухталиф вуљуд дорад. Олимони њуќуќшиноси байналхал ќї пайдоиши онро бо пайдоиши давлат, њодисаи таърихї ва манфиатњои инсонї алоќаманд медонанд. Фикру

Login

X

Register