​Сохибкории инфироди (фарди)

Сохибкории инфироди (фарди), фаъолияте мебошад, ки асосан аз љониби як шахси алохида ташкил карда мешавад. Соњиб-кор…

​Шаклхои ташкилию хуќуќии сохибкори

Дар байни донишмандон ва мутафаккирони соњаи бизнес њамдигарфањмї на фаќат оиди моњият, сабаб, балки доираю њавза…

Навъхои андоз дар ЧТ

Андозњо аз рўи омилњои гуногун навъ бандї карда мешаванд. Вобаста аз рўи сатњашон дар низоми худ,…

Мавќеи андозхо дар чодаи таъмини дороии давлат

Барои фаъолияту мављудияти давлат маблаѓњои зарурї лозиманд. Мањз ба тауфайли маблаѓњои гирдовардаи давлат мавќеу ќувваи иќтисодиро…

​Тарзхои махсуси хифзи хукуки-граждании шаъну шараф ва эътибори кори

Дар хукуки граждани тарзхои хифзи хукуки граждани гуфта, чорахои моддии хукукии дорои хусусияти мачбуркунандаро мефахманд, ки…

​Мафхум ва мазмуни хукук ба шаъну шараф ва эътибори кори

Мувофики конунгузории амалкунандаи Чумхурии Точикистон хукук ба шаъну шараф ва эътибори кори хамчун хукукхои субъективи мукаррар…

Мафхуми шаъну шараф ва эътибори кори

Мафхумхои «шаън», «шараф» ва «эътибори кори» аз чумлаи мафхумхои пахнгашта набошанд хам, дар санадхои гуногуни меъёрии…

​Хукукхои шахсии гайримодди ва таснифи онхо

Дар байни сохахои хукуки Чумхурии Точикистон хукуки граждани макоми хосса дорад. Аз як тараф, ин сохаи…

​НАЗАРИЯИ ПАЙДОИШИ МАФҲУМҲОИ ЛОГИСТИКА ВА МОҲИЯТИ ОНҲО ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

Объекти омӯзиши фани таълимии логистика он анбӯҳҳои материалӣ ва равандҳои ба он вобастаи иттлоотию молиявӣ мебошад.…

НИЗОМНОМАИ Суруди Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон

I. Суруди Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона, ифодагари дӯстии пойдори…