НИЗОМНОМА Дар бораи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 2. Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон…

НИЗОМНОМА Дар бораи Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 2. Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон…

Чомеаи шањхрванди

Давлати муосири ҳуқуқбунёд ва ичтимои бо мафҳуми «чомеаи шаҳрванди»пайванди ногусастани дорад.Тасаввурот дар чомеаи шаҳрванди аз таълимоти…

Давлати Хуќуќбунёд ва нишонаҳои он

Давлати хуќуќбунёд – ин шакли њуќуќии ташкил ва фаъолияти њокимияти сиёсии омма аст. Давлати хуќуќбунёд –…

Дастгохи(механизми)давлати

Дастгоњи (механизми) давлатї — низоми маќомоти гуногуни давлатї мебошад, ки ба воситаи онњо давлат њокимияти худро…

Самтхои асосии давлат (функсияхои давлат)

Функсияи давлат – самтњои асосии фаъолияти давлат мебошад, ки барои њалли вазифањои он татбиќ мешаванд. Самтњои…

Шаклҳои давлат

Шакли давлат — шакли ташкили њокимияти давлатї мебошад, ки тарзи ташкилшавї, сохтор ва фаъолияти давлатиро дар…

Мафҳум,пайдоиш,нишона,назарияҳо ва навъҳои таърихии давлат

Давлат -ташкилоти њокимияти сиёсии љамъият мебошад, ки дорои дастгоњи махсуси маљбуркунї буда, салоњияти худро дар њудуди…