Category : Гумрук

Гумрук Мақолаҳои Тоҷикӣ

Усули муайян намудани арзиши гумруки дар асоси чамъи арзиш

14umnet
Њангоми истифодаи усули бањодињї дар асоси љамъи арзиш асос барои муайян намудани арзиши гумрукии мол нархи мол бо роњи љамъ кардани арзишњои зерин истифода мешавад:
Гумрук Мақолаҳои Тоҷикӣ

Усули муайян намудани арзиши гумруки дар асоси тархи арзиш

14umnet
Арзиши гумрукии мол тибќи усули нархгузорї дар асоси тарњи арзиш дар он њолате муайян карда мешавад, ки моли нархгузоришавандаи шабењ ва њамљинс бе таѓйири њолати
Гумрук Мақолаҳои Тоҷикӣ

Усули муайян намудани арзиши гумруки тибќи нархи муомилоти моли хамчинс

14umnet
Дар Тољикистон њангоми истифодаи усули муайян намудани арзиши мол тибќи нархи муомилоти моли њамљинс њамчун асос барои муайян намудани арзиши гумрукии мол бо риояи шартњои
Гумрук Мақолаҳои Тоҷикӣ

Усули муайян кардани арзиши гумруки тибќи нархи муомилоти моли шабех

14umnet
Дар Тољикистон њангоми истифодаи усули муайян кардани арзиши гумрукии нархи муомилоти моли шабењ њамчун асоси муайян намудани арзиши гумрукии мол нархи муомилоти моли шабењ бо
Гумрук Мақолаҳои Тоҷикӣ

Усулхои муайян кардани арзиши гумрукии моли воридоти

14umnet
Арзиши гумрукии моле, ки ба ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон ворид карда мешавад, бо истифодаи усулњои зерин муайян карда мешавад: 1) тибќи нархи муомилоти моли воридшаванда;
Гумрук Мақолаҳои Тоҷикӣ

Озодкунии молхои алохида аз пардохти бочхои гумруки

14umnet
Намудњои зерини моли воридотї аз пардохти бољњои гумрукї озод карда мешавад: 1) воридоти асъори миллї ва (ё) хориљї (ба ѓайр аз маќсадњои нумизматї), инчунин коѓазњои

Login

X

Register