​Компютери фарди ва кисмхои он.

Шиносои бо кисмхои функсионалии компютер. Аз худ намудани тарзи ба кор андохтан ва хомуш намудани компютер.…

Махсулоти барномави.

Махсулоти барномавй (МС) намуд ё нусхаи воситаи барномавии коркардашуда мебошад. Тайёр намудани махсулоти барномавй- ин раванди…

Таъмин цонунияти бехатарии информатсиони.

Конунхои асосии таъмини эътимоднокии воситаи барномавиро дида мебароем, ки он максади асосии коркарди воситаи барномавй мебашад.…

Химояи маълумот

Хавфи бехатарии информатсиони — ин тарафи дигари истифодаи технологияи информациони мебошад. Компютерхо-ин яке аз ташкилдихандаи системаи…

Хатархои инфарматсиони

Дигар намуди хатархо ин хатархои ба кисматхои системаи информатсиони равона шуда мебошад: Сарпечии истифодабарон; Бозистодании дохилии…

Маълумот дар бораи вирус.

Вируси компютери чист ва чи гуна бо он мубориза бояд кард? Пеш аз он ки ба…

​Мафхуми бехатарии информатсия

Химояи маълумот — ин мачмуи чорабинихое мебошанд, ки ба таъминоти бехатарии информатсионй равона карда шудааст. Хавфи…

Равандҳо ва технологияҳои иттилотӣ. Мафҳуми рафтори технологӣ дар табдилдиҳии маълумот

Технологияҳои компютерӣ бо мафҳуми томаш – ин технологияҳои тартибдиҳӣ, ташкилёбӣ ва амалигардии системаҳои муосири компютерӣ ва…

​Равандҳо ва технологияи компютерӣ. Мафҳуми раванди иттилоотӣ ва хусусиятҳои он.

Технология хусусияти ҷорӣ намудани бо низом ива тартиби пай дарпай гузаронидани амалҳоро дар протсес дорад, бинобар…

​Равандҳо ва технологияи компютерӣ. Мафҳуми раванди иттилоотӣ ва технологя.

Мафҳуми технология (аз калимаи юнонии techne – санъат, малака, маҳорат) маҷмўи тарзҳои коркард, тартибдиҳӣ, тағйирёбии ҳолат,…