Category : Маркетинг

Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Тарзу усулхои гузаронидани тадкикотбарии маркетинг.

14umnet
Вакте, ки сухани дар бораи усулхои тадкикотбарии маркетинг меравад, бояд намудхои онро чудо намуд. Се намуди тадқиқотбарии маркетинг мавчуд аст: 1). Тадқиқотбарии кабинети. 2). Тадқиқотбарии
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Зинахои гузаронидани тадкикотбарии маркетинг ва самтхои асосии он.

14umnet
Чараёни гузаронидани тадқиқотбарии маркетинги аз якчанд зинаҳои пайдарҳам иборат аст: Зинаи якум. Ҳалли натичаи тадқиқотбарии маркетинг вобаста аз муайян намудани масъалаи гузошта шуда. (Мисол: дигаргуншавии
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

Таткикотбарии маркетинг ва зарурияти он дар шароити муосир

14umnet
Дар тадкикотбарии маркетинг мафхуми маълумот ва ахборот чой дорад. Маълумот – ин факту ракамхои омории корхонаю ташкилотхо мебошад. Мисол: ракамхои омории корхона оиди фуруш дар
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Усулхои тахлили имконият ва хатархои бизнес

14umnet
Усули муайянкунии имконият ва хатарњои бозорї бо усули тањлили ќудратнокї ва заифї монанд мебошад: 1.Номугўи бузургињое, ки шароитњои бозорї бањогузорї карда мешавад, бояд тартиб дода
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Унсурхои асосии имкониятхо ва хатархо дар бизнес

14umnet
Имкониятњо ва хатарњо берун аз доираи идоракунии фирма ќарор дорад. Бинобар ин онњо њаммчун унсурхои берунаи муњити бозорї ба њисоб гирифта мешаванд. Унсурњои асосии омўзиш
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Ташкили маданият ва нуфузи ширкат

14umnet
Муњити ташкилии иљтимои аз гурўњи одамон таркиб ёфтааст: роњбарият, зердастон, лидерони ѓайрирасмї, њамкорон. Ташкилї маданият аз рафтори одамон дар муњити ташкили таркиб меёбад. Тањти маданияти
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

Хайати кормандон (захирахои инсони).

14umnet
Халли муамохои гуногуни такмили фаъолияти ширкат аз таъмини истехсолот ва раванди идоракунии кормандони баландихтисос вобаста мебошад. Њангоми тахлили функсияи захирахои инсонї талаб карда мешавад то
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

Истехсолот

14umnet
Гузаронидани тахлили мунтазами идоракунии истењсолот барои мутобиќшавии сохторњои дохилии ширкат ба тагйиротњои беруна ва тоб овардан ба мухити раќобатї ањамияти бузург дорад. Дар раванди гузаронидани
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

Молия (хисоби бухгалтери)

14umnet
Њолати молиявии ширкат дар бисёр мавридхо муайян менамояд, ки рохбарият кадом намуди стратегияро барои фаъолити минбаъда интихоб менамояд. Тахлили љузъии њолати молияви имкон медихад, њатто
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Зарурияти омузиши муњити маркетингии ширкат

14umnet
Яке аз масъалањои муњим дар назди дилхоњ ширкат аз нуктаи назари маркетинг ин омўзиши муњити маркетингии ширкат ба шумор меравад. Муњити маркетингии ширкат гуфта маљмуи

Login

X

Register