​Баҳисобгирии амалиёти хазинавӣ дар ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон»

Мувофиқи қонун оиди фаолияти бонкӣ баҳисобгирии воситаҳои пулӣ, васиқаҳо, ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ яке аз амалиётҳои асосии корхонаҳои…

Баҳисобгирӣ дар ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон».

Принсипҳои ташкили фаъолияти ҳисобгирӣ дар ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» Дар вақти гузаштани таҷрибаомўзӣ ман диққати асосии…

Маълумоти умумӣ дар бораи фаолияти ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон».

Бонкҳои тиҷоратӣ барои гузаронидани амалиётҳои бонкӣ бояд иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистонро гиранд. Пас аз гирифтани иҷозатнома…

​Ошкорсозии муамохо ва тасвият додани маќсадхои маркетинги

Муайян намудани муамо – ин маънидоди предмети тадќиќоти маркетингї ба шумор меравад. Бе ин ахбороти нолозиму…

​Тадќиќи мархилавии бозори байналмиллали

1. Тадќиќоти дастрасии бозор (ин тадкиќот бо усули идорї гузаронида мешавад). 2. Тадкиќоти фоиданокии бозорњо (тадќиќоти…

​Даврахои гузаронидани тадќиќоти маркетинги

Зарурияти гузаронидани тадќиќотњои маркетинги бо вазифахои мушаххаси он алокаманд мебошад: кор карда баромадани карори стратеги оиди…

​Тадќиќотхои маркетинги

Тадќиќотњои маркетинги– ин низоми омузиши њамачонибаи ташкили истехсолот ва фуруши молу хизматрасонихо мебошад, ки ба конеъсозии…

Намудхои маркетинг

Аз соњаи истифодабарии тадќиќотбарии маркетингї намудњои зерини маркетингро људо менамоем: Маркетинги дохилї, ки њангоми фурўши мол…

Принсипхои маркетинг

Принсипњои асосии маркетинг инњоянд: 1.Принсипи вањдоният ва ё волоияти пояи модию маънавии бизнес; 2.Принсипи пажўњиши (омўзиши…

Мохият ва маќсади маркетинг

Дар адабиёт мафњумњои гуногуни маркетинг оварда мешаванд. Худи ибораи «маркетинг» аз калимаи англисии «market» (бозор) гирифта…