Category : Микро ва Макро ик-д

Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

​Идоракунии навоварихо дар корхона

14umnet
Менечменти навоварихо максади пайдо намудани роххои навтарини халли масъалахо, масалан, пеш бурдани ихтироъкорй ва чорй кардани он дар истехсолот, гузаронидани корхои илмй-тадкикотй ва тачрибавй-конструкторй (КИТТК),
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

​Технологияи амалй

14umnet
Технологияи амалй мачмуи чараён ва амалиёт оиди ташаккули намуди муайяни арзиши истеъмолй аст, ки дар тачриба истифода мешавад. Ин намуди технологияро тасаввур кардан, тасвир намудан
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

​Муносибатхои мехнати дар фирма

14umnet
Мувофиќи ќонунгузорињо корхона барои риоя кардани манфиати љомеаву шањрвандон, ќонунњову њифзи муњити атроф, афзун гардондани боигарии корхонаю сарвати љамъият, баланд бардоштани самараи истењсолот ва оќилона
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

​Фирма хамчун шахсияти хуќуќи

14umnet
Хангоми гузариш ба иќтисоди бозорї таъсир ва бунёд гардидани бисёрукладї, масъалаи таъмин кардани њуќуќи соњибкорї, шароити танзими муносибатњои дохилї ва бурунмарзї, ташкили сохтори иќтисодї ва
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

​Принсипхои фаъолияти хочагидории фирма

14umnet
Фаъолияти корхона, хоњ нохоњ бо принсипњои иќтисоди бо-зорї (интихоби озодонаи намуд ва шакли фаъолият, баробарњу-ќуќии субъектњои бозорї тибќи шаклњои гуногуни моликият, нархмуќарраркунии озод, худтанзимкунии фаъолияти
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

​Вазифа ва омилхои муайянкунандаи фаъолияти фирма

14umnet
Новобаста аз сирати мансубият ба ин ё он шакли моликият, њаљму меъёр, миќдори тавлиди неъматњову адои хизмат, њар як корхона барои иљрои вазифа ва маќсади
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

​Фирма (корхона) хамчун мафхуми иќтисоди ва субъекти хочагидори

14umnet
Шаклњои зуњур ва механизми фаъолияти фирма хеле њам мураккаб буда, мувофиќи банду басти рушди низоми иќтисодї ва гуногуншаклии моликият, њархела сурат мегирад. Одатан, ба фаъолияти

Login

X

Register