Category : Омор

Мақолаҳои Тоҷикӣ Омор

​Таърих ва мархилаи асосии инкишофи илми омор

14umnet
Илми омор ба монанди дигар илмхо, таърихи пайдоиши худро дорад. Ин илм хамсолу хамќадами таърихи тамаддун буда, дар тўли њазорсолањо фаъолият намудааст. Омор чанд зинањои
Мақолаҳои Тоҷикӣ Омор

​Хусусиятхои коркарди воситаи барномави

14umnet
Коркарди воситаи барномавй як катор хусусиятхои махсусро дорад. Пеш аз хама баъзе зиддиятхоро бояд кайд кард: характери гайрирасмии талабот, воситаи барномавй (гузариши масъала), расмияти объекти
Мақолаҳои Тоҷикӣ Омор

Пахн шудани муносибатхои объекти нигаронидашуда ба бехатарии информатсиони

14umnet
1.Сифати воситаи барномави 2.Хосиятхои воситаи барномави Ч.с.1. Дар як воситаи барномавй бояд вазифаи муайянро ичро намояд, яъне он чи лозим аст, бояд ичро намояд. Воситаи
Мақолаҳои Тоҷикӣ Омор

Гурўхбанди ва системаи нишондихандахои омори

14umnet
Ќонунияти оморї дар љамъбастнамоии маълумотњо зоњир мешавад. Яке аз усули љамъбастнамої усули гурўњбандї аст. Дар омор, гурўњбандї ин таќсимоти воњидњоро дар гурўњњо мувофиќи принсипи зайл
Мақолаҳои Тоҷикӣ Омор

Сахви мушохидаи омори. Усулхои назорати маълумотхои мушохида.

14umnet
Бояд ќайд намоем, ки натиљаи (маводњои) ба дастовардаи мушоњидаи оморї назорат карда мешаванд. Зеро ки зиёд будани њаљми корњои оморї ва мураккабии мазмуни он чунин
Мақолаҳои Тоҷикӣ Омор

Шакл, хел ва тарзхои мушохидаи омори.

14umnet
Гуногунии њамаи шаклњои ташкилии мушоњидаи оморї асосан ба ду тип људо карда шудааст: њисобот ва тадќиќоти омории махсус (барўйхатгирї, њисобгирињои гуногуни якваќта ва тадќиќоти пурра

Login

X

Register