Давлатҳои Юнону Бохтар ва Порт

Нақша: Пайдоиш ва давраҳои аввали давлатхои Юнону Бохтар ва Порт (Парфия). Ривоҷу равнақи давлаатҳои Юнону Бохтар…

Осиёи Миёна дар хайати давлати Селевкиён

Нақша: Марги Искандар ва авҷи муборизаи ворисони ӯ барои хокимияти олӣ. Поягузории давлати Селевкиён ва фаъолияти…

​Амалиётҳон ҷангии Искандари Македонӣ дар Осиёи Миёна ва оқибатҳои он

Нақша: Ба Осиёи Миёна зада даромадани ӯрдуи Юнону Мақдуниҳ® бо сарварии Искандар ва оғози забткориҳои ӯ.…

​Лашкаркашиҳои Искандари Македонӣ ба Шарқ

Нақша: Ба тахт нишастани Искандари Макдунӣ ва сиёсати пешгирифтаи ӯ. Авзои сиёсии шоҳаншоҳии Ҳахоманишӣ дар арафаи…

Осиёи Миёна дар ҳайати шоҳаншоҳони Ҳахоманишиён

Нақша: Куруши Кабир ва таъсиси давлати Ҳахоманишӣ, Осиёи Ба шоҳаншоҳии Ҳахоманишиён ҳамроҳ карда шудакм Миёна. Ҷанги…

​Хоразм, Бохтар ва Суғд — қадимтарин давлатҳои ғуломдорӣ дар Осиёи Миёна

Нақша: 1. Давлатҳои қадимтарини Осиёи Миёна: а) Хоразми бузург; б) Подшоҳии Бохтар; в) Мамлакати Суғд; 2.…

​Банаќшагири ваќти кории робари ва санъати менечмент

Банаќшагири ваќти кории робарї ва санъати менељмент Наќша: 1.Инкишофи иќтисоди масъулият 2.Идоракунии ваќт 3.Банаќшагирии ваќти фардии…

​Хусусиятхои ичтимои демографии, ќобилият ва рафтори кормандон

Хусусиятхои ичтимои демографии, ќобилият ва рафтори кормандон Нақша: 1. Демография ҳамчунилм. Демогеография 2.Таъсироти анъана ва урфу…

​Рафтори шахс дар низоми идоракунї

Рафтори шахс дар низоми идоракунї Наќша: 1.Рафтори роњбар — менељер дар ташкилот. 2. Мењнати фикрї ва…

Коидахои идоракунии аз тарафи В. И. Ленин эчодшуда

Ќоидањои идоракунии аз тарафи В. И. Ленин эљодшуда: демократияи марказонида–ба хољагии халќ ва корхонањо додани мустаќилияти…