Author : 14umnet

1083 Posts - 0 Comments
Информатика Мақолаҳои Тоҷикӣ

Информатика ва техналогияхои информатсиони хамчун илм.

14umnet
Истилоњи «информатсия» яке аз категорияњои умуиилмї буда, аз калимаи лотинии informatio гирифта шудааст. Инсон доимо бо информатсия сару кор дошта, дар тамоми фаъолияташ истифода мебарад.
Мақолаҳои Тоҷикӣ Омор

Гурўхбанди ва системаи нишондихандахои омори

14umnet
Ќонунияти оморї дар љамъбастнамоии маълумотњо зоњир мешавад. Яке аз усули љамъбастнамої усули гурўњбандї аст. Дар омор, гурўњбандї ин таќсимоти воњидњоро дар гурўњњо мувофиќи принсипи зайл
Мақолаҳои Тоҷикӣ Омор

Сахви мушохидаи омори. Усулхои назорати маълумотхои мушохида.

14umnet
Бояд ќайд намоем, ки натиљаи (маводњои) ба дастовардаи мушоњидаи оморї назорат карда мешаванд. Зеро ки зиёд будани њаљми корњои оморї ва мураккабии мазмуни он чунин
Мақолаҳои Тоҷикӣ Омор

Шакл, хел ва тарзхои мушохидаи омори.

14umnet
Гуногунии њамаи шаклњои ташкилии мушоњидаи оморї асосан ба ду тип људо карда шудааст: њисобот ва тадќиќоти омории махсус (барўйхатгирї, њисобгирињои гуногуни якваќта ва тадќиќоти пурра
Мақолаҳои Тоҷикӣ Омор

Мохияти мушохидаи омори. Ташкили мушохидаи омории давлати.

14umnet
Татќиќоти омории маљмўи њодисањо, яъне объекти омўзиш зарурияти љамъоварии маълумотњоро доир ба он барои як лањзаи муайяни ваќт (санаи муайян) ё ин ки натиљаи инкишофи
Мақолаҳои Тоҷикӣ Омор

Ташкили омори давлати дар Чумхурии Точикистон. Вазифа ва принсипхои омори давлати.

14umnet
17 декабри соли 1919 бо Декрети Кумитаи Иљроияи Марказии Љумњурињои Советї Сотсиалистии Туркистон (ЉССТ) Идораи марказии омор (ИМО)-ЉСС Туркистон ташкил карда шуд. Ин аввалин ташкилоти

Login

X

Register