Author : 14umnet

1104 Posts - 0 Comments
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

Дастгохи(механизми)давлати

14umnet
Дастгоњи (механизми) давлатї — низоми маќомоти гуногуни давлатї мебошад, ки ба воситаи онњо давлат њокимияти худро амалї менамояд. Дастгоњи давлат аз маќомоти давлатї ва шахсони
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

Самтхои асосии давлат (функсияхои давлат)

14umnet
Функсияи давлат – самтњои асосии фаъолияти давлат мебошад, ки барои њалли вазифањои он татбиќ мешаванд. Самтњои фаъолияти давлат, ки барои амалї гардонидани вазифањои иќтисодї, иљтимої,
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

Мафҳум,пайдоиш,нишона,назарияҳо ва навъҳои таърихии давлат

14umnet
Давлат -ташкилоти њокимияти сиёсии љамъият мебошад, ки дорои дастгоњи махсуси маљбуркунї буда, салоњияти худро дар њудуди муайян амалї менамояд. (мафњуми њуќуќї). Давлат–машинаест, ки њукмронии як
Мақолаҳои Тоҷикӣ Экология

Омилхои экологи. Биосфера. Тавсифи умумии биосфера.

14umnet
Омилњои экологи чист? Он унсурњои муњитиро, ки барои организмњо лозиманд ё ба онњо таъсири манфї мерасонад, омилњои экологї меноманд. Ба ибораи дигар, дар экология омил
Мақолаҳои Тоҷикӣ Микро ва Макро ик-д

Хирадманди- талаботи асосии санъати менечмент.

14umnet
1.Таъсири урфу одат ва рафтору маданият ба роњбар 2.Омилњои таъсиррасонандаи рафтор ва хусусиятњои хоси онњо. 3.Нишонањои асосии бањо додан ба роњбар, хислатњои фарќкунандаи пешвоёни хирадманд.
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

Проблемахои хозираи маданияти миллии точик

14umnet
Наќша: 1.Худшиносии миллияке аз омилхои асосии баландшавии тафаккури маданї. 2. Пойдории сулх ва инкишофи иќтисодиёт. 3. Масъалахои маданияти маънавии замони муосир. Худшиносии миллияке аз омилхои
Мақолаҳои Тоҷикӣ Фархангшиноси

Маданияти давраи маорифпарвари дар Аврупо.

14umnet
Наќша: Аломатхои асосии маданияти давраи маорифпарварї. Хусусиятхои жанрива услубии санъат. Болоравии санъати театрива мусиќї. Синтези ахлоќ, нафосат ва адабиёт дар эљодиёти нависандагони бузурги франсавї. Аломатхои

Login

X

Register