Author : 14umnet

978 Posts - 0 Comments
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

Чомеаи шањхрванди

14umnet
Давлати муосири ҳуқуқбунёд ва ичтимои бо мафҳуми «чомеаи шаҳрванди»пайванди ногусастани дорад.Тасаввурот дар чомеаи шаҳрванди аз таълимоти Арастую, Афлотун, Сисерон, мутафаккирони даврони Эҳё сар карда, то
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

Дастгохи(механизми)давлати

14umnet
Дастгоњи (механизми) давлатї — низоми маќомоти гуногуни давлатї мебошад, ки ба воситаи онњо давлат њокимияти худро амалї менамояд. Дастгоњи давлат аз маќомоти давлатї ва шахсони
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

Самтхои асосии давлат (функсияхои давлат)

14umnet
Функсияи давлат – самтњои асосии фаъолияти давлат мебошад, ки барои њалли вазифањои он татбиќ мешаванд. Самтњои фаъолияти давлат, ки барои амалї гардонидани вазифањои иќтисодї, иљтимої,
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ Мақолаҳои Тоҷикӣ

Мафҳум,пайдоиш,нишона,назарияҳо ва навъҳои таърихии давлат

14umnet
Давлат -ташкилоти њокимияти сиёсии љамъият мебошад, ки дорои дастгоњи махсуси маљбуркунї буда, салоњияти худро дар њудуди муайян амалї менамояд. (мафњуми њуќуќї). Давлат–машинаест, ки њукмронии як
Мақолаҳои Тоҷикӣ Экология

Омилхои экологи. Биосфера. Тавсифи умумии биосфера.

14umnet
Омилњои экологи чист? Он унсурњои муњитиро, ки барои организмњо лозиманд ё ба онњо таъсири манфї мерасонад, омилњои экологї меноманд. Ба ибораи дигар, дар экология омил

Login

X

Register