​Нархи мубодилаи капиталӣ

Қисми ташкилдиҳандаи бозори омилҳои истеҳсолот, бозори капитал мебошад. Капитал ҳамчун омили истеҳсолот маҷмӯаи неъматҳое мебошад, ки…

​Бозорҳои рақобатии меҳнат.

Фирмаи алоҳида, ҳангоми қабули қарор оиди миқдори коргарони киромекарда бояд нархи талаботро ба меҳнат муайян намояд…

​Талаботи фирма ба омили тағйирёбанда (меҳнат).

Байни ҳамаи захираҳои иқтисодӣ аз ҳама муҳимтар меҳнат баромад мекунад: — ҳар як аъзои қобилияти корӣ…

​Хусусиятҳои рақобати монополӣ

Бозори рақобати номукаммал ин бозоре, ки аксар вақт ба назар мерасад. Механизми бозори рақобати номукаммал баҳамтаъсиррасонии…

​Ҳокимияти бозорӣ

Ҳокимияти бозории фурӯшанда — ин қобилияти таъсиррасонӣ ба нархи бозории неъмат бо воситаи ба танзим даровардани…

​Максимизатсияи фоида ва муайян намудани шароити оптималии фаъолияти фирма

Таъсисёбии талаботи бозорӣ — ин ҷоришавии алоқа байни нархи бозорӣ ва шумораи мол мебошад, ки аз…

Мувозинатии Курно. Талабот, пешниҳодва хароҷотҳои фирма дар шароити рақобати мукаммал.

Дар ҳаёти аслӣ инчунин ҳолате мушоҳида карда мешавад, ки дар бозор танҳо ду истеҳолкунанда мавҷуданд. Аввалин…

​Намудҳои бозори рақобати мукаммал ва номукаммал

Дар бозори рақобати номукаммал молистеҳсолкунанда кӯшиш мекунад, ки пастшавии нархро ҳангоми афзоиши ҳаҷми фурӯш боз дорад…

​Мафҳум ва вазифаҳои рақобат. Шаклҳои рақобат

Хусусияти асосии иқтисодиёти бозорӣ ин интихоби озод мебошад: истеҳсолкунанда дар интихоби маҳсулоти истеҳсол мекарда озод мебошад,…

​Мувозинатии фирма дар давраи кӯтоҳмуддат

Назарияи иқтисодии муосир тасдиқ менамояд, ки максимизатсияи фоида ва ё минимизатсияи хароҷот дар ҳолати баробар будани…