Author : 14umnet

1104 Posts - 0 Comments
Мақолаҳои Тоҷикӣ Омор

Пахн шудани муносибатхои объекти нигаронидашуда ба бехатарии информатсиони

14umnet
1.Сифати воситаи барномави 2.Хосиятхои воситаи барномави Ч.с.1. Дар як воситаи барномавй бояд вазифаи муайянро ичро намояд, яъне он чи лозим аст, бояд ичро намояд. Воситаи
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Ошкорсозии муамохо ва тасвият додани маќсадхои маркетинги

14umnet
Муайян намудани муамо – ин маънидоди предмети тадќиќоти маркетингї ба шумор меравад. Бе ин ахбороти нолозиму гаронро дастрас намудан мумкин аст, лекин барои тасвири муамо
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Тадќиќи мархилавии бозори байналмиллали

14umnet
1. Тадќиќоти дастрасии бозор (ин тадкиќот бо усули идорї гузаронида мешавад). 2. Тадкиќоти фоиданокии бозорњо (тадќиќоти идории њолати нархњо гузаронида мешавад). 3. Тадќиќоти њаљми бозор
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Даврахои гузаронидани тадќиќоти маркетинги

14umnet
Зарурияти гузаронидани тадќиќотњои маркетинги бо вазифахои мушаххаси он алокаманд мебошад: кор карда баромадани карори стратеги оиди тарракиёти ширкат ва васеъ гардонидани доираи фаъолияти он; ошкор
Мақолаҳои Тоҷикӣ Маркетинг

​Тадќиќотхои маркетинги

14umnet
Тадќиќотњои маркетинги– ин низоми омузиши њамачонибаи ташкили истехсолот ва фуруши молу хизматрасонихо мебошад, ки ба конеъсозии талаботњои муайян ва гирифтани фоида дар асоси омузиш ва
Информатика Мақолаҳои Тоҷикӣ

Равандҳо ва технологияҳои иттилотӣ. Мафҳуми рафтори технологӣ дар табдилдиҳии маълумот

14umnet
Технологияҳои компютерӣ бо мафҳуми томаш – ин технологияҳои тартибдиҳӣ, ташкилёбӣ ва амалигардии системаҳои муосири компютерӣ ва шабакаҳо мебошад. Мақсади ниҳоии системаҳои компютерӣ ва шабакаҳо –
Информатика Мақолаҳои Тоҷикӣ

​Равандҳо ва технологияи компютерӣ. Мафҳуми раванди иттилоотӣ ва хусусиятҳои он.

14umnet
Технология хусусияти ҷорӣ намудани бо низом ива тартиби пай дарпай гузаронидани амалҳоро дар протсес дорад, бинобар ин вай муқобили ҳар гуна протсесҳои бенизом (хаотикӣ) мебошад.
Информатика Мақолаҳои Тоҷикӣ

​Равандҳо ва технологияи компютерӣ. Мафҳуми раванди иттилоотӣ ва технологя.

14umnet
Мафҳуми технология (аз калимаи юнонии techne – санъат, малака, маҳорат) маҷмўи тарзҳои коркард, тартибдиҳӣ, тағйирёбии ҳолат, намуди ашё ва материалҳоро, ки дар ҷараёни маҳсулоти интиҳоӣ
Информатика Мақолаҳои Тоҷикӣ

Мафҳуми фанни технологияи компютерӣ. Мафҳумҳои сигнал, хабар ва маълумот

14umnet
Фанни технологияи компютерӣ ҳамчун фанни мустақил пас аз пайдоиши компютер дар охири солҳои 40-уми асри гузашта ба фаъолият шурӯъ намуд. Бо мафҳуми компютер аллакай мо

Login

X

Register